รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
คุณรู้หรือไม่
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
โลกอลวน
ธรรมะ
สัตว์เจ้าปัญหา
วาไรตี้โลกหุ่น
นิทานโลกหุ่น
เพลินเพลง
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

Twitter LOKEHOON
Twitter

ธรรมะ ตอน บทสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ธรรมะ บทสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

若波羅蜜多心經 (ปอเหร่พอหลัวมี่ตัวซินจิง)
บทสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

กวัน จื้อ ไจ้ ผู ซ่า
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
สิง เซิน ปวอ เหย่อ พัว หลัว มี่ ตวอ สือ
เมื่อได้ปฏิบัติซึ้งแล้วซึ่งปัญญาปารมิตา
เจ้า เจี้ยน อู่ อวิ้น เจีย คง
เพ่งเห็นขันธ์ทั้งห้า มีความเป็นศูนย์
ตู้ อี๋ เชี่ย ขู่ เอ้อ
จึงข้ามพ้นสรรพทุกข์ทั้งปวงได้
เซ่อ ลี่ จื่อ
สารีบุตร
เซ่อ ปู๋ อี้ คง คง ปู๋ อี้ เซ่อ
รูปไม่อื่นไปจากศูนย์ ศูนย์ไม่อื่นไปจากรูป
เซ่อ จี๋ ซื่อ คง คง จี๋ ซื่อ เซ่อ
รูปคือความศูนย์ ความศูนย์คือรูป
โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ อี้ ฟู่ หยู ซื่อ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เช่นเดียวกัน
เซ่อ ลี่ จื่อ ซื่อ จู ฝ่า คง เซี่ยง
สารีบุตร ธรรมทั้งปวง มีความศูนย์เป็นลักษณะ
ปู้ เซิง ปู๋ เมี่ย
ไม่เกิดไม่ดับ
ปู๋ โก้ว ปู๋ จิ้ง
ไม่มัวหมองไม่ผ่องแผ้ว
ปู้ เจิง ปู้ เจี่ยน
ไม่เพิ่มไม่ลด
ซื่อ กู้ คง จง อู๋ เซ่อ
ฉะนั้น ในความศูนย์จึงไม่มีรูป
อู๋ โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อู๋ เอยี่ยน เอ๋อ ปี่ เสอ เซิน อี้
ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กายใจ
อู๋ เซ่อ เซิง เซียง เว่ย ชู่ ฝ่า
ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรม
อู๋ เอยี่ยน เจี้ย ไหน่ จื้อ อู๋ อี้ ซื่อ เจี้ย
ไม่มีจักษุธาตุ กระทั่งไม่มีมโนธาตุ
อู๋ อู๋ หมิง
ไม่มีอวิชชา
อี้ อู๋ อู๋ หมิง จิ้น
ไม่มีความสิ้นไปแห่งอวิชชา
ไหน่ จื้อ อู๋ เหลา สื่อ
กระทั่งไม่มีความแก่ ความตาย
อี้ อู๋ เหลา สื่อ จิ้น
และก็ไม่มีความสิ้นไปแห่งความแก่ความตาย
อู๋ ขู่ จี๋ เมี่ย เต้า
ไม่มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
อู๋ จื้อ อี้ อู๋ เต๋อ
ไม่มีญาณ และก็ไม่มีการได้อะไร
อี่ อู๋ สว่อ เต๋อ กู้
เพราะไม่มีอะไรจะได้
ผู ถี ซ่า ตว่อ
พระโพธิสัตว์
อี ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตัว กู้
ด้วยเหตุดำเนินตามปัญญาปารมิตา
ซิน อู๋ กว้า ไอ้
จิตย่อมไม่ขัดข้อง
อู๋ กว้า อ้าย กู้
เพราะจิตไม่ขัดข้อง
อู๋ โหยว ข่ง ปู้
จึงไม่มีความสะดุ้งกลัว
เอวี่ยน หลี เตียน เต่า เมิ่ง เสี่ยง
ละจากความวิปลาสและความเพ้อฝัน
จิ้ว จิ้ง เนี่ย ผัน
มีพระนิพพานเป็นที่สุด
ซัน ซื่อ จู ฝอ
พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล
อี ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ กู้
เนื่องด้วยดำเนินตามปัญญาบารมี
เต๋อ อา โน่ว ตัว หลัว ซัน เหมี่ยว ซัน ผู ถี
จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
กู้ จือ ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ
ฉะนั้น จึงทราบว่าปัญญาปารมิตา
ซื่อ ต้า เสิน โจ้ว
เป็นมหาศักดามนตร์
ซื่อ ต้า หมิง โจ้ว
เป็นมหาวิทยามนตร์
ซื่อ อู๋ ซั่ง โจ้ว
เป็นอนุตตรมนตร์
ซื่อ อู๋ เติ๋ง เติ่ง โจ้ว
เป็นอสมมนตร์
เหนิง ฉู อี๋ เชี่ย ขู่
สามารถดับสรรพทุกข์ได้
เจิน สือ ปู้ ซวี
นี่เป็นสัจจะไม่ผิดพลาด
กู้ ซวอ ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ โจ้ว
ฉะนั้น จึงประกาศปัญญาปารมิตามนตร์
จี๋ ซวอ โจ้ว เอวีย
ดังนี้
เจีย ตี้ เจีย ตี้
คติ คติ
ปวอ หลัว เจีย ตี้
ปราคติ
ปวอ หลัว เซิง เจีย ตี้
ปราสังคติ
ผู ถี ซ่า ผวอ เฮอ
โพธิสวาหะ
 
(กราบ 3 ครั้ง) แปลโดย อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

 

ธรรมะ - บทสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร-1

รายการธรรมะ

สรรพสัตว์และสรรพสิ่งบนโลกล้วนมีสิ่งที่เป็นสภาวะว่างเปล่า ในชั่วขณะที่จิตใจของมนุษย์สับสนวุ่นวาย ไม่สามารถควบคุมสติได้ ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ไตร่ตรอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างบาปขึ้นอย่างน่ากลัว ทำร้ายทำลายตนเองและผู้อื่นอย่างมากมาย เป็นต้น ฉะนั้นแล้วการรู้ถึงสภาววะภายในให้ปรับสู่ความว่างเพื

เฉินกุ้ยเซียง

นักพรตปริศนา ก้องฟ้าเขาดิน ผู้หยัดยืนด้วยคุณธรรม เหนือสังคมที่สับสนวุ่นวาย คติประจำตัว จงอย่าอวด อำนาจ บารมี ขอให้มีความดีอยู่ที่ใจ แล้วเผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นคุณรู้หรือไม่ตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน