รายการที่อัพเดต

คุณรู้หรือไม่
เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์
เคล็ดลับน่ารู้
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
เพลินเพลง
นิทานโลกหุ่น
วาไรตี้โลกหุ่น
สัตว์เจ้าปัญหา
ธรรมะ
โลกอลวน
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing

Triplet Feel หรือบางทีเรียก Swing เป็นการใส่อารมณ์ให้กับทำนองเพลง ให้ฟังแล้วมีชีวิตชีวา ฟังแล้วมีลักษณะดีดๆ เหมือนชักกระตุก ซึ่งปกติมักใช้ในเพลงแนวแจ๊ส , บลูส์ เพราะธรรมชาติของเพลงแนวนี้ จะไม่เล่นตรงร่องจังหวะ เป๊ะๆ
ซึ่ง Triplet Feel มีสองระดับคือ Triplet 8th และ Triplet 16th

Triplet 8th

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-1

Triplet 8th จะส่งผลต่อการเล่น Eight Note ที่อยู่ติดกัน

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-2

พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ให้เล่น Eight Note สองตัว แต่โน้ตตัวหลังให้เล่นช้ากว่าปกติ Eight Note /2 ดังนั้นระยะเวลารวมของการเล่น Eight Note ทั้ง 2 ตัว จะเท่ากับระยะเวลาของ Eight Note 2 เศษ 1/2 ตัว (Triplet)
เช่น จากท่อนเพลงข้างล่างนี้ 1 บาร์จะมีการเคาะเพื่อนับจังหวะ 8 ครั้ง แต่ละครั้งคือ Eight Note ดังนั้นการเล่นโดยปกติ จะเล่นตรงกับจังหวะเคาะพอดี ดังรูป

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-3

แต่เมื่อมีเครื่องหมาย Triplet 8th จะเล่นดังนี้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-4

ซึ่งมีค่าเท่ากับการเขียนโน้ตดังนี้นั่นเอง

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-5

Triplet 16th

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-6

Triplet 16th จะส่งผลต่อการเล่น Sixteen Note ที่อยู่ติดกัน

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-7

ซึ่งรายละเอียดจะเป็นทำนองเดียวกันกับ Triplet 8th ที่ได้อธิบายไปแล้ว เพียงแต่จะมีหน่วยเวลาที่น้อยกว่าเท่านั้นเอง หว้งว่าผู้อ่านคงจะพอเทียบเคียงกันได้ จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียด

การเขียนสัญลักษณ์ Triplet Feel นั้นให้เขียนไว้เหนือบาร์ใดๆ และจะมีผลต่อไปทุกบาร์หลังจากนี้ จนกว่าจะมีการกำหนด Triplet Feel ระดับใหม่ หรือกำหนดยกเลิก ซึ่งการยกเลิก Triplet ให้เขียนเหนือบาร์ที่ต้องการยกเลิก ดังนี้

ยกเลิก Triplet 8th

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-8

ยกเลิก Triplet 16th

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-9

เครื่องหมายยกเลิก Triplet Feel นี้จะไม่มีผลต่อโน้ต n-tuplet เช่นท่อนนี้จะเล่นโน้ต n-tuplet ตามแบบของ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 6 Triplet Feel หรือ Swing-10

กลุ่มเรื่อง

#ดนตรี

รายการทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

เรียนรู้หลักการทางดนตรีสากล เช่น โน๊ต , คอร์ด , สเกล ช่วยให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ ทำนองเพลง รวมทั้งการแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีดนตรีก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้เรื่องหลักไวยกรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างสระสลวย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

คุณรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์เคล็ดลับน่ารู้เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน