รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
เชื่อผม
Shadow Film Studio
Gag Animation
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
คุณรู้หรือไม่
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
โลกอลวน
ธรรมะ
สัตว์เจ้าปัญหา
วาไรตี้โลกหุ่น
นิทานโลกหุ่น
เพลินเพลง
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

Twitter LOKEHOON
Twitter

สอนกีตาร์เบื้องต้น ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off

สอนกีตาร์เบื้องต้น ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off

เทคนิค Hammer On/Pull Off หรือบางทีเรียก Ligado หรือ Slur คือเทคนิคในการเล่นเสียงโน้ตตั้งแต่ 2 โน้ตขึ้นไป โดยการดีดสายเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะให้เสียงของการเปลี่ยนโน้ตที่ต่อเนื่องราบรื่น ซึ่งเทคนิค Hammer On และ Pull Off นี้ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่ต้องใช้อยู่ตลอด ในการเล่นทำนองเพลงด้วยกีตาร์ ซึ่งสองเทคนิคนี้ให้ผลลัพธ์ของเสียงแบบเดียวกัน แต่ทิศทางตรงกันข้ามกัน และใช้ต่างสถานะการณ์กัน
สอนกีตาร์เบื้องต้น - ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off-1

Hammer On

หรือบางทีเรียก Ascending Ligado คือการใช้นิ้วมือซ้ายกดลงบนสายอย่างแรงและรวดเร็ว (คล้ายการเคาะ) หลังจากที่เพิ่งมีการดีดสาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับเสียงของโน้ตในสายที่ดีด เช่น ทีแรกเราใช้นิ้วชี้กดที่เฟร็ตที่ 5th ของสาย 1 (สาย E เส้นเล็กสุด) จากนั้นดีดสายนี้ด้วยมือข้างขวา , แล้วใช้นิ้วกลางของมือซ้ายกดลงไปบนเฟร็ตที่ 7th ของสาย 1 อย่างรวดเร็ว จะทำให้ได้เสียงโน้ตของเฟร็ต 5th ตามด้วยเสียงโน้ตของเฟร็ต 7th จากการดีดสายเพียงครั้งเดียว

สอนกีตาร์เบื้องต้น - ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off-2

Pull Off

หรือบางทีเรียก Descending Ligado คือการถอนนิ้วมือซ้ายที่กดสายออกอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เพิ่งมีการดีดสาย (โดยช่วงของการถอนนิ้วนั้น ให้พยายามรูดนิ้วไปทางหัวกีตาร์ก่อนที่จะยกนิ้วออกจากสายด้วย จะทำให้ได้เสียงที่นุ่มนวลขึ้น) ซึ่งจะเป็นการลดระดับเสียงของโน้ตในสายที่ดีด เช่น ทีแรกเราใช้นิ้วชี้กดที่เฟร็ตที่ 5th ของสาย 1 (สาย E เส้นเล็กสุด) และยังใช้นิ้วกลางของมือซ้ายกดลงไปบนเฟร็ตที่ 7th ของสาย 1 พร้อมกันด้วย จากนั้นดีดสายนี้ด้วยมือข้างขวา แล้วยกนิ้วกลางขึ้นอย่างรวดเร็ว จะทำให้ได้เสียงโน้ตของเฟร็ต 7th ตามด้วยเสียงโน้ตของเฟร็ต 5th จากการดีดสายเพียงครั้งเดียว

สอนกีตาร์เบื้องต้น - ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off-3

ในโน้ตเพลงนั้น เครื่องหมายทางดนตรีของ Hammer On และ Pull Off คือ

สอนกีตาร์เบื้องต้น - ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off-4

แบบฝึกหัด

ตัวอย่างนี้มีทั้งหมด 4 บาร์ ซึ่งมีการแสดงตัวเลขนิ้วที่จะใช้กดสายไว้ให้เรียบร้อยในวงกลมเล็กๆใต้โน้ตแท็บ (1=ชี้ , 2 = กลาง , 3 = นาง , 4 = ก้อย ) โดยบาร์ 1-2 จะเป็นการเล่นโน้ตโดยการดีดตามปกติ

ส่วนบาร์ที่ 3 จะใช้เทคนิค Hammer On ซึ่งเราจะดีดสายเพียงโน้ตแรกของ Beat ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ กดเฟร็ตที่ 5th สาย 3 แล้วดีด จากนั้นกดเฟร็ตที่ 7th , กดเฟร็ตที่ 6th สาย 2 แล้วดีด จากนั้นกดเฟร็ตที่ 8th (เล่นซ้ำ 2 รอบ) , กดเฟร็ตที่ 5th สาย 1 แล้วดีด จากนั้นกดเฟร็ตที่ 8th

ส่วนบาร์ที่ 4 จะใช้เทคนิค Pull Off ซึ่งเราจะดีดสายเพียงโน้ตแรกของ Beat ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ กดเฟร็ตที่ 8th และ 5th ของสาย 1 แล้วดีด จากนั้นยกนิ้วเฟร็ตที่ 8th , กดเฟร็ตที่ 8th และ 6th ของสาย 2 แล้วดีด จากนั้นยกนิ้วเฟร็ตที่ 8th (เล่นซ้ำ 2 รอบ) , กดเฟร็ตที่ 7th และ 5th ของสาย 1 แล้วดีด จากนั้นยกนิ้วเฟร็ตที่ 7th

สอนกีตาร์เบื้องต้น - ตอนที่ 12 เทคนิค Hammer On / Pull Off-5

รายการสอนกีตาร์เบื้องต้น

สอนกีตาร์ สนุกสนาน ไปกับการเรียนรู้ เทคนิคต่างๆ ในการเล่นกีตาร์ แล้วคุณจะบอกว่าการเล่นกีตาร์ ไม่ยากเลย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้เชื่อผมShadow Film StudioGag Animationข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นคุณรู้หรือไม่ตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นนิทานโลกหุ่นเพลินเพลงวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน