รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
เชื่อผม
Shadow Film Studio
Gag Animation
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
คุณรู้หรือไม่
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
โลกอลวน
ธรรมะ
สัตว์เจ้าปัญหา
วาไรตี้โลกหุ่น
นิทานโลกหุ่น
เพลินเพลง
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

Twitter LOKEHOON
Twitter

สอนกีตาร์เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตั้งสายกีตาร์แบบสัมพันธ์ (Relative Tuning)

สอนกีตาร์เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตั้งสายกีตาร์แบบสัมพันธ์ (Relative Tuning)

ถึงแม้ว่าเราจะสามารถตั้งเสียงให้กับสายกีตาร์ได้จากอุปกรณ์สำหรับการเทียบเสียงทั่วไป แต่บางโอกาส เราอาจจำเป็นต้องตั้งสาย โดยไม่มีอุปกรณ์สำหรับช่วยในการตั้งสาย หรือบางครั้งเราอาจต้องการตั้งสายเพียงบางสายที่เพี้ยนไป โดยไม่ต้องการเทียบเสียงใหม่ทั้งหมด เราก็สามารถใช้วิธีการตั้งสายแบบสัมพันธ์เข้ามาช่วยได้
การตั้งสายแบบสัมพันธ์คือการตั้งสาย โดยพิจารนาความสัมพันธ์ของระดับเสียงในสายกีตาร์แต่ละสาย ตามระดับเสียงของการตั้งสายตามมาตราฐาน (Standard Tuing) คือ E-A-D-G-B-E นั่นแหละ

อย่างไรก็ตามกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือเทียบเสียงเลย เราอาจไม่ต้องสนใจว่าคีย์ของเสียงกีตาร์จะตรงตามมาตราฐานหรือไม่ ขอให้เสียงของสายกีตาร์แต่ละเส้นมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง เราก็สามารถนำเอากีตาร์ที่ตั้งสายโดยวิธีนี้ไปเล่นได้แล้ว

แต่หากต้องการให้ได้เสียงตรงตามมาตราฐานจริง ก็ต้องหาอุปกรณ์เทียบเสียง (ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ใช้เสียงจากโทรศัพท์มือถือรุ่นที่แต่งเสียงเรียกเข้าได้ ก็ได้ครับ) มาช่วยตั้งเสียงของสายใดสายหนึ่งให้ถูกต้องตามเสียงมาตราฐานไว้ก่อน (นิยมตั้งที่สาย 1 หรือเส้นเล็กสุดก่อน) จากนั้นจึงค่อยๆไล่ตั้งสายเส้นอื่นให้สัมพันธ์กับสายเส้นนี้ , การตั้งสายกีตาร์แบบสัมพันธ์นี้จะต้องอาศัยประสบการณ์การฟังเสียงที่ดีเป็นหลัก
จดไว้ : สายกีตาร์ปกติมีทั้งหมด 6 เส้น โดยเส้นที่เล็กที่สุดที่อยู่ล่างสุดเราจะเรียกว่า “สาย 1” แล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็น “สาย 2” , “สาย 3” , ... ไปจนถึงสายเส้นที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่บนสุดจะเรียกว่า”สาย 6”
ต่อไปนี้เป็นการสาธิตการเทียบเสียง โดยจะเริ่มความสัมพันธ์จากสายกีตาร์เส้นที่ 1 หรือเส้นที่เล็กที่สุด

ขั้นที่ 1 : พยายามตั้งสายกีตาร์สายที่ 1 ให้ได้เสียง E5 ที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 2 : กดสาย 2 ในเฟร็ตที่ 5 แล้วดีดสายที่ 2 พยายามปรับสายกีตาร์สายที่สองที่กดไว้นี้ ให้มีระดับเสียงเท่ากับสายเปล่าสายที่ 1

ขั้นที่ 3 : กดสาย 3 ในเฟร็ตที่ 4 แล้วดีดสายที่ 3 พยายามปรับสายกีตาร์สายที่สามที่กดไว้นี้ ให้มีระดับเสียงเท่ากับสายเปล่าสายที่ 2

ขั้นที่ 4 : กดสาย 4 ในเฟร็ตที่ 5 แล้วดีดสายที่ 4 พยายามปรับสายกีตาร์สายที่สี่ ที่กดไว้นี้ ให้มีระดับเสียงเท่ากับสายเปล่าสายที่ 3

ขั้นที่ 5 : กดสาย 5 ในเฟร็ตที่ 5 แล้วดีดสายที่ 5 พยายามปรับสายกีตาร์สายที่ห้าที่กดไว้นี้ ให้มีระดับเสียงเท่ากับสายเปล่าสายที่ 4

ขั้นที่ 6 : กดสาย 6 ในเฟร็ตที่ 5 แล้วดีดสายที่ 6 พยายามปรับสายกีตาร์สายที่หกที่กดไว้นี้ ให้มีระดับเสียงเท่ากับสายเปล่าสายที่ 5

สอนกีตาร์เบื้องต้น - ตอนที่ 5 การตั้งสายกีตาร์แบบสัมพันธ์ (Relative Tuning)-1
เราไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มความสัมพันธ์จากสายกีตาร์เส้นที่ 1 หรือเส้นเล็กสุดทุกครั้ง จะใช้สายใดเป็นสายตั้งต้นก็ได้ จากนั้นจึงค่อยๆพิจารณาความสัมพันธ์ของสายที่ติดกันไล่กันออกไป ตามแบบแผนที่ให้ไว้ข้างต้น เช่นจะเริ่มตั้งที่สาย 6 ก่อน แล้วย้อนไล่ไปสาย 5->4->3->2->1 ก็ได้
จดไว้ : หลักการสั่นพ้องของเสียง(Resonance)
ตามหลักการทางฟิสิกส์บอกไว้ว่า วัตถุจะสั่นเมื่อได้รับคลื่นที่มีความถี่ตรงกับความถี่เฉพาะตัวของวัตถุ ซึ่งการสั่นแบบนี้ว่า “การสั่นพ้อง (Resonance) หลักการนี้มีประโยชน์ในการตั้งสายกีตาร์คือ เมื่อเราต้องการเทียบเสียงระหว่างสายกีตาร์ 2 เส้น (ด้วยวิธีการตั้งสายแบบสัมพันธ์) หากสายกีตาร์ทั้งสองเส้นให้เสียงระดับเดียวกัน หรือเสียงความถี่เดียวกัน เมื่อดีดสายกีตาร์เส้นใดเส้นหนึ่ง จะทำให้สายกีตาร์อีกเส้นหนึ่งสั่นโดยที่ไม่ได้มีการแตะต้องใดๆเลย เช่น เมื่อเราตั้งเสียงของสายที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราตั้งสายที่ 2 โดยกดที่เฟรต 5th แล้วดีดสาย หากปรากฏว่า สายที่ 1 (เปล่า) ได้เสียงตรงกับสายที่ 2 เฟรต 5th เมื่อเราดีดที่สายที่ 2 เฟรต 5th จะส่งผลให้สายที่ 1 (เปล่า) สั่นพ้องตามไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อเราใช้หลักการนี้ จะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถเช็คความถูกต้องของเสียงได้โดยใช้ตาดู เพิ่มเติมจากการฟังด้วยหูเพียงอย่างเดียว

การตั้งสายกีตาร์

การตั้งสายกีตาร์ คือการบิดลูกบิด (Tuner) ที่ใช้ปรับความตึงของสายกีตาร์ ซึ่งตามธรรมชาติของสายกีตาร์นั้น เมื่อยิ่งตึงจะยิ่งให้ระดับเสียงที่สูงขึ้น

การบิดลูกบิดเพื่อปรับเสียงหรือปรับความตึงสายนั้น เมื่อบิดลูกบิดไปทิศทางหนึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับเสียงให้สูงขึ้นหรือทำให้สายตึงขึ้น หากบิดไปอีกทิศทางหนึ่ง จะเป็นการลดระดับเสียงหรือหย่อนสาย ซึ่งจะต้องบิดลูกบิดเป็นระยะเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบของลูกบิดตัวนั้นๆ ซึ่งเมื่อเราบิดไปบ่อยๆจะรู้ระยะเอง

การตั้งสายมีเทคนิคที่ทำให้เราค้นหาเสียงที่ต้องการได้โดยง่ายคือ ให้ดีดสายกีตาร์ก่อนแล้วจึงบิดลูกบิดเพื่อปรับเสียง การตั้งสายด้วยวิธีนี้เราจะได้ยินการเปลี่ยนแปลงของเสียงได้ทันที จึงทำให้เราสามารถหยุดการบิดลูกบิดได้ตรงช่วงเสียงที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งใช้ได้ดีทั้งกับการตั้งสายโดยการฟังเสียง และการตั้งสายโดยการดูหน้าจอจากเครื่องตั้งสาย
จดไว้ : ปัญหาหนึ่งที่มักพบในการตั้งสายกีตาร์คือ สายขาดในขณะที่บิดลูกบิดเพื่อตั้งสาย โดยที่ยังไม่ได้เสียงตามระดับที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุมักมาจากคุณภาพของสายกีตาร์ รวมทั้งความเข้ากันได้ระหว่างสายกีตาร์และตัวกีตาร์ด้วย การแก้ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยเลือกใช้สายกีตาร์ที่คุณภาพดีขึ้น (ราคาย่อมแพงขึ้น) หรือเลือกใช้สายกีตาร์ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

กลุ่มเรื่อง

#กีตาร์ #ตั้งสาย

รายการสอนกีตาร์เบื้องต้น

สอนกีตาร์ สนุกสนาน ไปกับการเรียนรู้ เทคนิคต่างๆ ในการเล่นกีตาร์ แล้วคุณจะบอกว่าการเล่นกีตาร์ ไม่ยากเลย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้เชื่อผมShadow Film StudioGag Animationข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นคุณรู้หรือไม่ตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นนิทานโลกหุ่นเพลินเพลงวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน