รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
คุณรู้หรือไม่
เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
เพลินเพลง
นิทานโลกหุ่น
วาไรตี้โลกหุ่น
สัตว์เจ้าปัญหา
ธรรมะ
โลกอลวน
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอน Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)

Key Signature หรือ เครื่องหมายกุญแจเสียง (ในที่นี้คนละอันกับ Clef ที่เคยเรียนรู้กันมาแล้ว) คือการรวมเอาตัวเขยิบระดับเสียง (Accidental) ของโน้ตทุกตัวในสเกล Major หรือ Natural Minor (รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Scale จะกล่าวถึงในบทต่อไป) มาไว้ในตำแหน่งเดียว แล้วจะมีผลทำให้โน้ตทุกตัวที่อยู่ในระดับเสียงเดียวกันกับที่กำหนดไว้ใน Key Signature มีการเขยิบระดับเสียงตามไปด้วยตลอดไป จนกว่าจะถึงบาร์ หรือส่วนเพลงที่มีการกำหนด Key Singature ใหม่
การเขียน Key Signature นั้น สำหรับบาร์แรก ให้เขียนตามหลัง Time Signature ส่วนบาร์อื่นให้เขียนไว้ต้นบาร์
เช่น จากรูป เป็น C Natual Minor Scale จะพบว่ามีการใช้ b อยู่ 3 ระดับด้วยกันคือ Eb , Ab และ Bb หากเราจะเขียนเครื่องหมาย b ใส่ทุกครั้งที่ใช้โน้ต Eb , Ab และ Bb ก็จะเป็นการยุ่งยาก

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-1

ดังนั้นเราจึงนำ b ที่มีในสเกลมารวมกันไว้ที่เดียว ซึ่งกลายเป็น Key Signature ซึ่งต่อจากนี้ไป โน้ต Eb , Ab และ Bb ในบรรทัด จะไม่ต้องเขียนเครื่องหมาย b กำกับอีก จนกว่าจะถึงบาร์ที่มีการเปลี่ยน Key Signature เป็นอย่างอื่น

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-2

หรืออีกตัวอย่าง เช่น A Major Scale จะพบว่ามี # อยู่ 3 ระดับ คือ C# , F# และ G#

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-3

เราก็สามารถสร้าง Key Signature ให้ได้ดังนี้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-4

หากเราต้องการหยุดผลของ Key Signature ชั่วคราวให้ใช้เครื่องหมาย Natural เหมือนที่เคยใช้กับเครื่องหมาย Accidental ทั่วไป เช่น

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-5

ในเพลง 1 เพลง สามารถมี Key Signature ได้หลายรูปแบบ ซึ่งหากบาร์ใดต้องการเปลี่ยน Key Signature ให้ปิดท้ายบาร์ก่อนหน้าด้วย Double Bar (เส้นหนาเท่ากันทั้งสองเส้น) เช่น จากรูป บาร์แรกจะเป็น Key Signature ของ C Natual Minor Scale ส่วน บาร์ที่ 2 จะเป็น Key Signature ของ G Major Scale ซึ่งจะเห็นว่า บางครั้งต้องมีการใช้ Natural เพื่อล้างผลของ Key Signature ก่อนหน้าด้วย

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-6

ประโยชน์ของ Key Signature นั้น เราจะได้ใช้ในการเลื่อนคีย์ของเพลง ซึ่งปกติเมื่อเราเลื่อนคีย์ให้กับเพลงแล้ว จะทำให้เวลาเขียนโน้ตให้กับเพลงนั้น ต้องมีการเขียนเครื่องหมาย Accidental เยอะมาก เพราะว่าเราต้องคอยเขียนเครื่องหมาย Accidental ให้กับโน้ตทุกตัวที่จำเป็นทุกครั้งที่ปรากฏในบรรทัด ดังนั้นจึงสะดวกกว่าถ้าจะเขียนเครื่องหมาย Accidental ไว้จุดเดียวแล้วให้มีผลกับโน้ตทุกตัว เราจึงมักเขียนในรูปแบบ Key Signature เพื่อลดความยุ่งยากและลดข้อผิดพลาดนั่นเอง

Key Signature ตามมาตราฐานแล้วจะมีอยู่ 30 รูปแบบ แต่มีรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันอยู่ 15 รูปแบบ เพราะแบ่งเป็น 15 Major และ 15 Minor (เนื่องจากสเกลของ Major และ Minor นั้นมีการไล่ระดับที่ซ้ำกัน แต่เริ่มต้นต่างกัน ) ซึ่งจะมีรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ดังรูป ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของ Key Signature จะไล่ตั้งแต่ 7b ไปจนถึง 7#

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - Key Signature (เครื่องหมายกุญแจเสียง)-7

กลุ่มเรื่อง

#ดนตรี

รายการทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

เรียนรู้หลักการทางดนตรีสากล เช่น โน๊ต , คอร์ด , สเกล ช่วยให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ ทำนองเพลง รวมทั้งการแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีดนตรีก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้เรื่องหลักไวยกรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างสระสลวย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้คุณรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน