รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
คุณรู้หรือไม่
เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
เพลินเพลง
นิทานโลกหุ่น
วาไรตี้โลกหุ่น
สัตว์เจ้าปัญหา
ธรรมะ
โลกอลวน
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 5 Tuplet (เครื่องหมายควบโน้ต)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 5 Tuplet (เครื่องหมายควบโน้ต)

Tuplet คือเครื่องหมายควบโน้ตที่มีค่า Duration ใดๆก็ได้ จำนวน n ตัวเข้าด้วยกัน

n-tuplet

tuplet คือเครื่องหมายควบโน้ตที่มีค่า Duration ใดๆก็ได้ จำนวน n ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้เล่นโน้ตเหล่านั้นในระยะเวลาเท่ากับโน้ตเพียง m ตัว ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขอัตราส่วน n:m ในรูปแบบดังนี้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 5 Tuplet (เครื่องหมายควบโน้ต)-1

ซึ่งมีความหมายว่าจะให้เล่นโน้ต n ตัวในอัตราเดียวกับโน้ต m ตัว เช่น

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 5 Tuplet (เครื่องหมายควบโน้ต)-2

จะหมายความว่า ให้เล่นโน้ตส่วนแปดทั้ง 5 ตัวใน tuplet ให้ทันในระยะเวลาเท่ากันกับการเล่นโน้ตส่วนแปดเพียง 4 ตัว

tuplet ที่ไม่กำหนดเป็นอัตราส่วน

คือจะมีตัวเลขบนเครื่องหมาย tuplet เพียงเลขเดียว มีความหมายว่า เมื่อโน้ตใดถูกควบเข้าด้วยกันด้วยเครื่องหมาย tuplet แล้ว ให้เล่นโน้ตเหล่านั้นทั้งหมดให้ทันภายใน 1 Beat (เคาะ) ซึ่ง tuplet มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวโน้ตที่จะมาควบกัน เช่น -3- คือควบไม่เกิน 3 โน้ต , -5- คือควบไม่เกิน 5 โน้ต , -7- คือควบไม่เกิน 7 โน้ต , -9- คือควบไม่เกิน 9 โน้ต , ... เช่น ท่อนเพลงนี้ 1 บาร์มี 4 Beat ซึ่งแต่ละเคาะนั้นปกติจะมีค่า Duration เป็นโน้ตส่วนสี่ (ตัวดำ) แต่โน้ตเพลงข้างล่าง แต่ละ Beat แม้จะมี Duration ของโน้ตรวมกันแล้วเกินกำหนด แต่ก็ให้เล่นให้ทันภายใน 1 Beat พอดี

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 5 Tuplet (เครื่องหมายควบโน้ต)-3

การเขียนโน้ตที่เป็นส่วนประกอบใน tuplet นั้น จำนวนโน้ตใน tuplet จะต้องไม่เกินค่าระดับของ tuplet (ค่า n) ซึ่งเขียนระบุไว้กลางเส้นควบ และค่า Duration ของโน้ตทั้งหมดที่อยู่ใน tuplet เมื่อรวมกันแล้วจะต้องมากกว่า 1 Beat แต่น้อยกว่า 2 Beat เสมอ
จดไว้ : ลักษณะการเขียน tuplet มีได้หลายรูปแบบ เช่น

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 5 Tuplet (เครื่องหมายควบโน้ต)-4

กลุ่มเรื่อง

#ดนตรี

รายการทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

เรียนรู้หลักการทางดนตรีสากล เช่น โน๊ต , คอร์ด , สเกล ช่วยให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ ทำนองเพลง รวมทั้งการแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีดนตรีก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้เรื่องหลักไวยกรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างสระสลวย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้คุณรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน