รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
คุณรู้หรือไม่
เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
เพลินเพลง
นิทานโลกหุ่น
วาไรตี้โลกหุ่น
สัตว์เจ้าปัญหา
ธรรมะ
โลกอลวน
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)

Augmentation dots และ Tenuto ties หรือเรียกสั้นๆว่า dots และ ties (แปลเป็นคำไทยก็ จุด และ เส้นโยง) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ตามหลังตัวโน้ตชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มระยะเวลาของเสียงจากตัวโน้ต
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)-1

โน้ตประจุด (dots)

ใช้ตามหลังโน้ตชนิดใดๆ เพื่อเพิ่มค่าเวลาให้อีกครึ่งหนึ่งจากเดิม เช่น โน้ตส่วนสี่ (ตัวดำ) เมื่อตามด้วยจุด จะทำให้ระยะของเสียงโน้ตมีค่าเป็น 1/4 + 1/2(1/4) หรือมีค่าเท่ากับโน้ตส่วนสี่ (ตัวดำ) บวกด้วยโน้ตส่วนแปด (เขบ็ดหนึ่งชั้น) นั่นเอง

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)-2

ซึ่งตัวอย่างของการใช้จุดที่มักพบบ่อยมีดังนี้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)-3

การโยงเสียง (ties)

ใช้โยงตัวโน้ตหลายตัวที่มีระดับเสียง (Pitch) เดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อรวมค่าเวลาของตัวโน้ตเข้าด้วยกัน เช่น หากโยงโน้ตส่วนสี่เข้ากับโน้ตส่วนสี่ จะทำให้กลายเป็นโน้ตส่วนสอง

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)-4

สาเหตุที่ต้องใช้วิธีการโยงเส้นแทนที่จะเขียนเป็นตัวโน้ตที่ต้องการเลย (คือเขียนเป็นโน้ตส่วนสองแทนที่จะเขียนโน้ตส่วนสี่โยงโน้ตส่วนสี่) เพราะการเขียนโน้ตใน Staff มีกฏอยู่ว่า ในหนึ่งห้องเพลง หรือบาร์ ต้องประกอบด้วยตัวโน้ตรวมทั้งหมดไม่เกินค่าของเครื่องหมายบอกจังหวะ (Time Signature) ดังนั้นบางกรณีที่มีความจำเป็นที่โน้ตตัวสุดท้ายของห้องเพลงต้องมีเสียงยาวเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายบอกจังหวะ ก็ให้โยงโน้ตตัวสุดท้ายของห้องเพลง ไปยังโน้ตในห้องเพลงถัดไป เช่น

เขียนอย่างนี้จะผิดกฏ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)-5


ที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 4 Augmentation dots และ Tenuto ties (โน้ตประจุดและการโยงเสียง)-6

กลุ่มเรื่อง

#ดนตรี

รายการทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

เรียนรู้หลักการทางดนตรีสากล เช่น โน๊ต , คอร์ด , สเกล ช่วยให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ ทำนองเพลง รวมทั้งการแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีดนตรีก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้เรื่องหลักไวยกรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างสระสลวย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้คุณรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน