รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
คุณรู้หรือไม่
เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
เพลินเพลง
นิทานโลกหุ่น
วาไรตี้โลกหุ่น
สัตว์เจ้าปัญหา
ธรรมะ
โลกอลวน
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)

ตัวโน้ตดนตรี (Note) คือสัญลักษณ์ที่บอกว่าให้เล่น หรือเกิดเสียง , Note Duration หรือ ขั้นเวลาโน้ต คือความยาวนานของเสียงจากตัวโน้ต
ซึ่งเราสามารถจำแนกชนิดของตัวโน้ต ตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนี้

Whole Note (โน้ตเต็ม ) หรือชื่อไทย ตัวกลม

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-1

Half Note (โน้ตส่วนสอง ) หรือชื่อไทย ตัวขาว

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-2

Quarter Note (โน้ตส่วนสี่) หรือชื่อไทย ตัวดำ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-3

สำหรับโน้ตที่มีค่าน้อยกว่า Quarter note เราจะใส่เขบ็ด (Flag) เข้าไปทีละ 1,2,3,... เขบ็ด ซึ่ง1 เขบ็ด จะลดค่าลงไปครึ่งหนึ่งเสมอ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-4

ดังนั้น จึงสามารถสร้างตัวโน้ตที่เล่นระยะเวลาสั้นลงไปได้เรื่อยๆ เช่น

Eight Note (โน้ตส่วนแปด ) หรือชื่อไทย ตัวเขบ็ด 1 ชั้น

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-5

Sixteen Note (โน้ตส่วนสิบหก ) หรือชื่อไทย ตัวเขบ็ด 2 ชั้น

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-6

จากความสัมพันธ์ของค่าโน้ตชนิดต่างๆในตารางที่ผ่านมา สามารถเขียนเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 2 Note Duration (ขั้นเวลาตัวโน้ต)-7

กลุ่มเรื่อง

#ดนตรี

รายการทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

เรียนรู้หลักการทางดนตรีสากล เช่น โน๊ต , คอร์ด , สเกล ช่วยให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ ทำนองเพลง รวมทั้งการแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีดนตรีก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้เรื่องหลักไวยกรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างสระสลวย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้คุณรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน