รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
คุณรู้หรือไม่
เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
เพลินเพลง
นิทานโลกหุ่น
วาไรตี้โลกหุ่น
สัตว์เจ้าปัญหา
ธรรมะ
โลกอลวน
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)

Time Signature หรือ เครื่องหมายกำหนดจังหวะ คือสัดส่วนจังหวะซึ่งบอกว่าใน 1 บาร์นั้นจะมีการเคาะ (Beat) เพื่อนับจังหวะกี่ครั้ง และ 1 เคาะนั้นมีค่าเท่ากับตัวโน้ต (หรือตัวหยุด) ชนิดใด หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ใน 1 บาร์นั้น จะประกอบด้วยตัวโน้ต (หรือตัวหยุด) ชนิดต่างๆรวมค่าแล้วไม่เกินเท่าใด
เครื่องหมายกำหนดจังหวะจะประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวแบบเศษส่วน ในลักษณะดังนี้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)-1

จากรูป ตัวเลขตัวบนในที่นี้คือ x จะบอกว่าใน 1 บาร์จะมีการเคาะนับ x เคาะ ส่วนตัวเลขตัวล่างในที่นี้คือ y จะบอกว่าใน 1 เคาะมีค่าเท่าตัวโน้ต (หรือตัวหยุด) ชนิดใด เช่น (ขออธิบายโดยอ้างอิงตัวโน้ตเป็นหลักก็แล้วกันนะครับ)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)-2

หมายความว่า 1 บาร์มี 4 เคาะ และ 1 เคาะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตส่วนสี่ หรือตัวดำ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)-3

หมายความว่า 1 บาร์มี 3 เคาะ และ 1 เคาะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตส่วนสี่ หรือตัวดำ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)-4

หมายความว่า 1 บาร์มี 6 เคาะ และ 1 เคาะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตส่วนแปด หรือตัวเขบ็ด 1 ชั้น

การเขียนเครื่องหมายกำหนดจังหวะนั้น ให้เขียนที่ตำแหน่งเริ่มต้นบาร์ใดๆ และจะมีผลกับทุกบาร์หลังจากนั้น ซึ่งปกติในเพลง 1 เพลงมักจะมีสัดส่วนจังหวะ หรือเครื่องหมายกำหนดจังหวะเพียงค่าเดียว จึงเขียนเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่ต้นบาร์แรกเพียงครั้งเดียวก็พอ แต่ในหนึ่งเพลงนั้น สามารถที่จะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกำหนดจังหวะกี่ครั้งก็ได้ กรณีที่เพลงมีสัดส่วนจังหวะหรือเครื่องหมายกำหนดจังหวะมากกว่า 1 ค่า ให้เขียนเครื่องหมายกำหนดจังหวะไว้ต้นบาร์ที่จะเริ่มเปลี่ยนสัดส่วนจังหวะ เช่น จากรูป ตั้งแต่บาร์ 4/4 เป็นต้นไป ให้เล่นในสัดส่วนจังหวะ 4/4 ไปทุกบาร์ จนกระทั่งถึงบาร์ที่ระบุ 3/4 ก็ให้เปลี่ยนไปเล่นสัดส่วนจังหวะ 3/4 ต่อไป

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)-5

สาเหตุที่ต้องมีการระบุเครื่องหมายกำหนดจังหวะก็เนื่องจากว่า เพลงแต่ละเพลงมีความต้องการในการนับจังหวะที่ต่างกัน เพลงส่วนใหญ่จะใช้ตัวนับจังหวะ 4/4 แต่บางเพลงเช่นเพลงในจังหวะวอลซ์ต้องใช้ตัวนับจังหวะเป็น 3/4 จึงจะเคาะแล้วเข้ากับจังหวะของเพลง เป็นต้น
เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 4/4 บางครั้งเราสามารถเขียนแทนด้วยเครื่องหมาย
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น - ตอนที่ 1 Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ)-6

ชื่อมาตราของเครื่องหมายกำหนดจังหวะ

เครื่องหมายกำหนดจังหวะนั้น จะมีสัดส่วนที่เป็นไปได้หลายมาตราด้วยกัน ซึ่งเรามีชื่อสำหรับเรียกแต่ละมาตราแตกต่างกันไป ดังนี้

Simple Meter

คือสัดส่วนที่ตัวเลขตัวบนของเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เป็น 2 , 3 , 4 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขอย่างง่าย (Simple) มีชื่อย่อยดังนี้

2/n เรียกว่า Simple Duple เช่น 2/2 , 2/4 , 2/8 , 2/16
3/n เรียกว่า Simple Triple เช่น 3/2 , 3/4 , 3/8 , 3/16
4/n เรียกว่า Simple Quardruple เช่น 4/2 , 4/4 , 4/8 , 4/16

Compound Meter

คือสัดส่วนที่ตัวเลขตัวบนของเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เป็น 6 , 9 , 12 ซึ่งหารด้วย 3 ลงตัว มีชื่อย่อยดังนี้

6/n เรียกว่า Compound Duple เช่น 6/2 , 6/4 , 6/8 , 6/16
9/n เรียกว่า Compound Triple เช่น 9/2 , 9/4 , 9/8 , 9/16
12/n เรียกว่า Compound Quardruple เช่น 12/2 , 12/4 , 12/8 , 12/16

Odd Meter

คือสัดส่วนที่ตัวเลขตัวบนของเครื่องหมายกำหนดจังหวะ ที่เสมือนเป็นการรวม Simple Meter เข้ากับ Compound Meter ได่แก่เลข 5 , 7 , 8 , 10 , 11 เช่น 5/8 , 7/8 , 8/8 , 10/8 , 11/8 (มาตรานี้ไม่มีชื่อย่อย)

กลุ่มเรื่อง

#ดนตรี

รายการทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

เรียนรู้หลักการทางดนตรีสากล เช่น โน๊ต , คอร์ด , สเกล ช่วยให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์ ทำนองเพลง รวมทั้งการแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีดนตรีก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้เรื่องหลักไวยกรณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ที่ช่วยทำให้เราสามารถแต่งประโยคได้อย่างสระสลวย

นายมอมแมม

นักดนตรีนามอุโฆษ เขาชื่นชอบ หลงไหลในเสียงดนตรี และมีความสุข เมื่อเห็นรอยยิ้ม จากผู้ฟัง คติประจำตัว เพลงดี ไม่จำเป็นต้องดัง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้คุณรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ผลไม้มหัศจรรย์เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน