รายการที่อัพเดต

เคล็ดลับน่ารู้
เชื่อผม
ข่าวลวงโลก
ศิลปะการป้องกันตัว
เคล็ดลับลดความอ้วน
วารีบำบัด
ได้เวลาโลกหุ่น
คุณรู้หรือไม่
ตีความคำคม
โลกหุ่นตูน
สอนพับกระดาษ
เคล็ดลับความรวย
คดีปริศนานักสืบ
อ่านใจคนจากท่าทาง
ประวัติบุคคลสำคัญ
อาหารเจ
โฆษณาโบราณ
สารพัดช่าง
ขำขันโลกหุ่น
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
รอบรู้เรื่องรถ
สอนกีตาร์เบื้องต้น
โลกอลวน
ธรรมะ
สัตว์เจ้าปัญหา
วาไรตี้โลกหุ่น
นิทานโลกหุ่น
เพลินเพลง
ดูทั้งหมด

  ติดตามเราต่อ

Twitter LOKEHOON
Twitter

ธรรมะ ตอน ความว่างที่แท้จริง นั้นคืออะไร..ปฏิบัติอย่างไร?

ธรรมะ ความว่างที่แท้จริง นั้นคืออะไร..ปฏิบัติอย่างไร?

ในเนื้อหาของความว่างจะแบ่งออกเป็นหลายตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งในตอนแรกนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความว่างที่แท้จริง นั้นคืออะไร..ปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ได้โสดาบัน

          การเดินทางของแต่ละคนในโลกมนุษย์แตกต่างกันทั้งแนวปฏิบัติและความคิด หากแต่ผู้ที่ใฝ่ในหลักธรรมนั้นจะมีความคิดคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะมีความรักสงบชอบสวดมนต์ไหว้พระหรือนับถือเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อ ของแต่ละศาสนา มุ่งสู่สภาวะนิพพาน ซึ่งไม่เว้นแต่ตัวข้าพเจ้าเองที่สูงสุดคือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อันที่จริงแล้วแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่างคนต่างว่าของตนถูกของตนแน่นอนกว่า ดีกว่าบ้างขัดแย้งกันไปมา ยึดติดในลักษณะของตน จะใช่หรือไม่ใช่ก็ว่ากันไปตามเหตุผลของแต่ละคนสุดแท้แต่จะพิจารณากันไป ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มปฏิบัติธรรมมาก็ยาวนานเหมือนกันจนกระทั่งเริ่ม ทนเห็นสภาวะของโลกที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆมากมาย โรคระบาดรุนแรง ไม่ไหวแล้ว...เริ่มที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดซึ่งที่จริงก็พยายาม ช่วยมาตลอดอย่างเงียบๆ ด้วยทั้งทรัพย์สินส่วนตัวการบริจาคให้ทานตามสภาพกำลังของตน หรือแม้แต่ใช้แรงกายในการบำเพ็ญทาน การพูดบอกกล่าวให้ผู้คนเข้าสู่กระแสแห่งธรรม จิตคิดดีทำดีก็เปรียบเสมือนพาพวกเขาพายเรือข้ามฝั่ง หากแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วการให้ธรรมนั้นยิ่งใหญ่มาก...นับจากนี้ ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะเขียนบทความออกมาเพื่อกระตุ้นกระแสแห่งธรรมและแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับบุคคลต่างๆ ถึงแม้จะเป็นผู้หนึ่งที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม ไม่มีชื่อเสียงใดๆ ข้าพเจ้าก็คิดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเขียนขึ้นมานั้นจะมีประโยชน์ต่อสังคมส่วน รวม และต่อโลกอันจะแปรเปลี่ยนให้ขาวบริสุทธิ์อย่างแท้จริง อันบทความนี้จะกล่าวถึงหลักของความว่างและแนวปฏิบัติให้เกิดความว่างอย่าง แท้จริง ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมจะต้องพิจารณาความว่างในตนเองก่อน ต้องว่างอย่างแท้จริงและเข้าใจหลักของความว่างก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นแจ้งใน ธรรมขั้นต้นหรือจะเรียกตามที่เข้าใจง่ายๆคือการบรรลุโสดาบัน ....บางคนคิดว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแจ้งในธรรมแล้วสิ่งที่จะบ่งบอกคือเส้น ลายมือเมื่อผู้ใดเข้าสู่กระแสแห่งธรรมขั้นการบรรลุโสดาบันแล้วจะมีเส้นลาย มือเป็นรูปดอกบัวตูมที่มือด้านขวา เส้นชีวิตหรือเส้นภายในของเราเด่นชัดขึ้นนั่นเอง บางคนอาจคิดว่าให้บ่งบอกด้วยลายมืออย่างนั้นหรือมันจะไม่ติดในลักษณะตัวตน มากไปหรือเปล่า อันที่จริงแล้วไม่ได้บอกให้ยึดติดในลักษณะใดๆเลยแต่ที่กำลังจะบอกคือการรู้ อย่างเป็นรูปธรรมมิใช่การเดาหรือการบอกกล่าวแต่เพียงคำพูด เช่นบางคนว่าตนนั้นบรรลุโสดาบันหรือเข้าสู่อรหันต์แล้วแต่มิมีสิ่งที่ พิสูจน์ให้เห็นได้แค่เพียงปากต่อปากเช่นนั้นหรือ ในโลกของความเป็นจริงแล้วต้องมีสิ่งที่พิสูจน์คนถึงจะเชื่อเพราะเป็นโลก วิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ คนในโลกปัจจุบันมิเกิดทันโคตมพุทธเจ้าได้ยินการบอกกล่าวและหนังสือต่างๆเท่า นั้นที่พระองค์ทรงชูดอกบัวนั่นแหละคือปริศนาธรรมชั้นสูงแล้ว ในตำราจีนเส้นลายมือเป็นสิ่งที่บอกทั้งชะตาชีวิตและภายในของเราซึ่งสืบทอด ตำรากันมายาวนาน

จดไว้ : เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นจึงจะอธิบายเรื่องขั้นการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมีดังนี้

โสดาบัน แปลว่า ผู้เข้าถึงกระแสธรรม ผู้แรกถึงกระแสธรรม (คืออริยมรรค)

โสดาบัน เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลประเภทแรกใน ๔ ประเภท คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วด้วยการละ สังโยชน์ เบื้องต่ำ ๓ ประการได้คือ

1. สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน เช่นเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวตนของเรา

2. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย เช่นสงสัยในข้อปฏิบัติของตนว่าถูกต้องหรือไม่ สงสัยในพระรัตนตรัยหรือในอริยสัจ ๔ ว่ามีจริงหรือไม่

3. สีลัพพตปรามาส คือ ความเชื่อถือยึดมั่นว่าความศักดิ์สิทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตอย่างนั้นอย่าง นี้ ข้อนี้ขยายความได้ว่ารักษาศีลแต่เพียงทางกาย ทางวาจา แต่ใจยังไม่เป็นศีล หรืออย่างน้อยก็ยังไม่เป็นศีลตลอดเวลา ความเป็นพระโสดาบันนี้ก็เช่นเดียวกับความเป็นพระอริยบุคคลประเภทอื่นๆ ที่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะเพศบรรพชิต(นักบวช) เท่านั้น แม้ คฤหัสถ์ คือชายหรือหญิงผู้ครองเรือน ก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้ เช่น ในสมัยพุทธกาลคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันที่มีชื่อเสียงก็มีจำนวนมากได้แก่ นางวิสาขามหาอุบาสิกา อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น
พระโสดาบันที่แท้จริงอารมณ์ที่ทรงได้ก็คือ

๑. มีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีเคารพในพระธรรม มีเคารพในพระสงฆ์

๒. มีศีล ๕ บริสุทธิ์

๓. มีจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์

การเข้าถึงกระแสธรรมของพระโสดาบันนั้น เป็นการยกระดับจิตใจของท่านอย่างถาวร ทำให้ท่านไม่สามารถกลับมาเป็นปุถุชนได้อีก เป็นผู้ที่จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ (เช่น นรก หรือ เดียรฉาน) ทั้งยังเป็นผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานในเบื้องหน้าอย่างแน่นอน

อ้างอิง?พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเดโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดคำวัด วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

สรุปในการบรรลุโสดาบันหรือที่ข้าพเจ้าชอบเรียกคือจิตพร้อม นั้นพระโสดาบัน สามารถดับกิเลส หรือละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง คือ..

- ความเห็นว่าเป็นตัวตน

- ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย

- ความถือมั่นในศีลพรตอย่างงมงาย

นอกจากนี้ ก็ยังสามารถละกิเลสได้ คือ ความริษยา ความตระหนี่ ความลำเอียง ความยกตนข่มท่าน ความอกตัญญู ความมีมายา และความโอ้อวด เป็นผู้มีศีล ๕ ประจำใจ รวมทั้งเป็นผู้มีศรัทธา อย่างมั่นคงในพระรัตนตรัย.จิตพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับเอาธรรมทั้งปวงที่ดี ที่มีอยู่ จิตไม่มีความยึดมั่นในตัวตน ไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัย ไม่มีความเชื่อผิดๆในศีลพรต ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความริษยา ไม่มีราคะชนิดที่รุนแรง ไม่มีความโกรธชนิดที่นำไปสู่อบาย ไม่มีความถือตัวอย่างหลงผิด ไม่มีความลบหลู่ ความยกตน ความโอ้อวดไม่มีความเป็นคนหลอกลวง ไม่มีอคติ ๔ (ความลำเอียง) มีศีล ๕ ประจำใจ หากผู้บำเพ็ญสามารถละได้กับกิเลสที่มีอยู่มากมายการปฏิบัติก็จะสูงขึ้นไป ในขั้นของจิตพร้อมเป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่นิพพานเป็นที่สุด

กระแสแห่งธรรมเริ่มต้นเปรียบดั่งดอกบัวเริ่มเกิด เส้นภายในเริ่มเดินสู่การกระทำแห่งความดี สายตาจึงสว่างเจิดจ้า ชัดเจนหรือเรียกอีกอย่างว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรละ บางคนสงสัยครุ่นคิดอย่างมาก....คำถามเกิดขึ้นมากมาย มีจริงหรือ ทำได้จริงๆอะ เฮ่อ..ไม่น่าเชื่อ เป็นต้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นมีจริงและเป็นจริงแน่นอนซึ่งข้าพเจ้าเป็น ผู้ปฏิบัติเอง เห็นเอง และพร้อมที่จะให้ผู้อื่นได้เห็นและเข้าสู่กระแสแห่งธรรมตามแม้จะอยู่แบบ ปุถุชนแต่ใจต้องสูงสู่อริยะมรรคได้ ...เอาละขั้นแรกพิจารณาความว่างให้ได้ก่อน จิตที่สับสนวุ่นวาย วิ่งไปวิ่งมา ลองหยุดก่อน หยุดคิดเพื่อคนอื่น หยุดคิดว่าวันนี้จะกินอะไร จะหาเงินยังไงก่อน วางลงทั้งหน้าที่ทุกอย่างแล้วมานั่งนิ่งๆพิจารณาว่าความสงบ ไม่คิดอะไร ปล่อยวางเป็นอย่างไร หลับตาสักพักหรือนั่งนิ่งๆสัก 5 นาที เมื่อจิตสงบทุกอย่างจะผ่อนคลาย บางคนก็สามารถสวดมนต์ได้ไม่ว่าจะสวดมนต์เป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่ความเชื่อ หรือจะนั่งสมาธิก็ได้ อ่านหนังสือ หรือ เล่นดนตรี เป็นต้น เมื่อทุกอย่างนิ่งแล้ว ความคิด และปัญญาจะเกิดขึ้นได้ แรกเริ่มที่ข้าพเจ้าปฏิบัตินั้นก็มีสิ่งที่จะให้คิดมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ครอบครัว เรื่องงาน เรื่องเงิน เราต้องแยกให้ออก โดยเฉพาะครอบครัว เราละทิ้งพวกเขาเพื่อไปแสวงหาความสงบคนเดียว หรือสบายคนเดียวมิได้ จึงอยากให้พิจารณาความว่างแท้จริงจากความวุ่นวายที่มีอยู่นี่แหละถึงจะกล่าว ได้ว่าเกิดความว่างอย่างแท้จริง บางคนอาจคิดว่าการเล่นดนตรีและอ่านหนังสือจะทำให้เกิดความว่างได้อย่างไร อันนี้ก็ขอกล่าวรวมเลยว่าเล่นดนตรีที่สงบๆไม่รุนแรงดนตรีร็อคอย่างนั้นก็ไม่ ไหว ส่วนอ่านหนังสือต้องเป็นหนังสือที่ดี มีความรู้มีสาระ มิใช่หนังสือที่ก่อกิเลสตัณหาให้เพิ่มพูน ที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นเพียงการพักจิตไม่ให้มีความสับสนวุ่นวาย ให้นิ่งในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนนั่นเอง เมื่อจิตพร้อมแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่ความว่างได้ง่ายขึ้น


ธรรมะ - ความว่างที่แท้จริง นั้นคืออะไร..ปฏิบัติอย่างไร?-1

กลุ่มเรื่อง

#ความว่าง

รายการธรรมะ

สรรพสัตว์และสรรพสิ่งบนโลกล้วนมีสิ่งที่เป็นสภาวะว่างเปล่า ในชั่วขณะที่จิตใจของมนุษย์สับสนวุ่นวาย ไม่สามารถควบคุมสติได้ ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ไตร่ตรอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างบาปขึ้นอย่างน่ากลัว ทำร้ายทำลายตนเองและผู้อื่นอย่างมากมาย เป็นต้น ฉะนั้นแล้วการรู้ถึงสภาววะภายในให้ปรับสู่ความว่างเพื

เฉินกุ้ยเซียง

นักพรตปริศนา ก้องฟ้าเขาดิน ผู้หยัดยืนด้วยคุณธรรม เหนือสังคมที่สับสนวุ่นวาย คติประจำตัว จงอย่าอวด อำนาจ บารมี ขอให้มีความดีอยู่ที่ใจ แล้วเผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวง
เนื้อหาทั้งหมดในโลกหุ่น สร้างสรรค์ หรือ เรียบเรียงโดยโลกหุ่น เปิดให้ทุกท่าน ได้รับชม เพื่อความรู้ และความบันเทิง เป็นวิทยาทาน หากท่านชื่นชอบ โปรดช่วยกัน แชร์ บอกต่อ หรือลิงค์มา แต่กรุณาอย่าคัดลอกเนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ก่อนรับอนุญาต

รายการทั้งหมดใน โลกหุ่น

เคล็ดลับน่ารู้เชื่อผมข่าวลวงโลกศิลปะการป้องกันตัวเคล็ดลับลดความอ้วนวารีบำบัดได้เวลาโลกหุ่นคุณรู้หรือไม่ตีความคำคมโลกหุ่นตูนสอนพับกระดาษเคล็ดลับความรวยคดีปริศนานักสืบอ่านใจคนจากท่าทางประวัติบุคคลสำคัญอาหารเจโฆษณาโบราณสารพัดช่างขำขันโลกหุ่นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นรอบรู้เรื่องรถสอนกีตาร์เบื้องต้นเพลินเพลงนิทานโลกหุ่นวาไรตี้โลกหุ่นสัตว์เจ้าปัญหาธรรมะโลกอลวน